vi har flyttet vores cafe og derved fået mere 

plads til vores baner